Refinansowanie kredytu hipotecznego to dobry sposób na obniżenie wysokości miesięcznych rat. Przenosząc zobowiązanie do nowego banku, czyli zaciągając nowy kredyt na spłatę obecnego, zyskujemy szansę na wynegocjowanie nowych, często korzystniejszych warunków. Na co zwrócić uwagę decydując się na taki krok, aby było to opłacalne.

Na czym polega refinansowanie kredytu hipotecznego?

Rok 2023 okazał się szczególnie trudny dla posiadaczy zobowiązań hipotecznych. Wysokie inflacja i stopy procentowe spowodowały bardzo znaczny wzrost rat kredytowych. W przypadku, kiedy stają się one coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu, jedną z opcji do rozważenia jest kredyt refinansowany, czyli zaciągnięcie nowego zobowiązania w nowym banku na spłatę poprzedniego długu. Jest to także rozwiązanie zalecane osobom, które swój kredyt spłacają już od dłuższego okresu czasu. Otóż może okazać się, że niegdyś atrakcyjna oferta, po latach okazuje się bardzo kosztowna, ze względu, na przykład na wysokość marży, która nie ulega zmianie przez kolejne 20-30 lat trwania kredytu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego przeznaczone jest na spłatę konkretnego kredytu, w związku z tym nie ma możliwości zmiany jego celu. Natomiast z opcji tej można skorzystać niemal w każdym przypadku i w dowolnym czasie. W tym celu zainteresowany składa stosowny wniosek oraz dopełnia wszelkich formalności w nowym banku. Następnie nowa instytucja spłaca nasze zadłużenie w poprzedniej. Wówczas pierwszy bank zwalnia hipotekę na danej nieruchomości, a nowy wpisuje ją jako zabezpieczenie finansowania. W momencie podpisania umowy o refinansowanie zaczynamy spłatę zobowiązania u nowego kredytodawcy.

Refinansowanie kredytu – czy to się opłaca?

Decydującym czynnikiem jest aktualna wysokość marży. Można ją znaleźć w umowie kredytowej. Następnie należy porównać ją z obecnie dostępnymi ofertami na rynku. Jeżeli okaże się, że aktualnie banki oferują niższe marże, to wówczas warto złożyć zapytanie o kredyt refinansowany.

Specjaliści zalecają rozważenie tej opcji w momencie, kiedy poprawiła się nasza ogólna sytuacja finansowa. Być może obecnie zarabiamy więcej niż w momencie wnioskowania o kredyt, w międzyczasie udało nam się spłacić pewne zobowiązania, lub obecnie możemy pochwalić się dłuższym stażem pracy. Każda z tych sytuacji powoduje, że stajemy się mniej ryzykownym klientem, a tym samym możemy spodziewać się obniżenia marży.

Nie zawsze jednak przeniesienie kredytu do innego banku jest opłacalne. Istotną kwestią, jaką należy sprawdzić przed podjęciem decyzji o refinansowaniu kredytu, jest to, czy obecny bank obciąży nas dodatkową prowizją za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Decydujące są pierwsze 3 lata od podpisania umowy, gdyż po upływie tego terminu taka operacja jest bezpłatna. Natomiast w pierwszych 3 latach wiele z banków nalicza takie dodatkowe opłaty. Można wtedy przeliczyć i porównać, czy ewentualna oszczędność na obniżeniu marży okaże się wyższa niż prowizja za przedterminową spłatę, którą zostaniemy obciążeni.

Komentarze do artykułu