Geomarketing, mimo że może brzmieć jak dosyć futurystyczne hasło. jest już na bardzo szeroką skalę wykorzystywany w marketingu. Także w marketingu nieruchomości i po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, że już wielokrotnie korzystałeś z usług z geomarketingiem w tle.

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest geomarketing. Ogólnie marketing możemy uznać za zbiór działań mających na celu stworzenie celowego przekazu oraz dotarcie z tym przekazem do zainteresowanego odbiorcy. Celowy przekaz to taki, który ma przypisaną funkcję, np. zachęcenie do kupienia czegoś lub skorzystania z jakiejś usługi.

Marketing posługuje się wieloma narzędziami i metodami, pozwalającymi mu zwiększać swoją skuteczność, m.in. poprzez profilowanie odbiorcy komunikatu i wysyłanie go tylko tam, gdzie wzbudzi zainteresowanie. Marketing z przedrostkiem “geo” to działania oparte na danych przestrzennych. W jego przypadku o doborze komunikatu oraz czasu i miejscu jego ekspozycji decyduje to, gdzie znajduje się odbiorca.

Przejdźmy teraz do zastosowania geomarketingu w branży nieruchomości. Jeśli chcesz to sobie zobrazować, otwórz dowolny portal online z ogłoszeniami wynajmu i sprzedaży mieszkań oraz domów. Jednym z podstawowych elementów wyszukiwarki, zazwyczaj widocznym już na głównym ekranie, jest lokalizacja. To właśnie geomarketingowy fundament. Wpisujesz lub wybierasz interesujące cię miejsce i portal wyświetla ci tylko oferty tam położone.

Proces ten może zostać usprawniony, jeśli dane o lokalizacji zostaną sczytane automaczynie z twojego urządzenia. Tak często dzieje się, gdy korzystasz z telefonu, który swoje położenie może określać nie tylko za pomocą modułu GPS, ale też identyfikując dostępne sieci wifi.

Inny przykład zastosowania geomarketingu w branży nieruchomości wiąże się z dostarczeniem bardzo użytecznego narzędzia osobom szukającym ofert. Większość wiodących portali z ogłoszeniami oferuje już wyszukiwanie po mapie. Dodający ogłoszenie wpisuje dokładny adres nieruchomości i dzięki temu na mapie zostaje umieszczony jej znacznik. Pozwala to:

  • zobaczyć dokładnie, gdzie znajduje się nieruchomość,
  • wyszukiwać nieruchomości położone w interesującej nas lokalizacji, np. przy określonej ulicy lub w określonej części miasta, chociażby przy parku.

Dane gromadzone w ramach działań geomarketingowych mogą też służyć do tworzenia analiz będących wsparciem w budowaniu strategii sprzedażowej.