Geomarketing to działania marketingowe, których fundamentem jest analiza danych przestrzennych. Kluczowe są tu więc takie informacje, jak aktualne położenie odbiorcy, trasa jaką ostatnio przebywał, trasy jakie zazwyczaj pokonuje, obiekty oraz wydarzenia, które znajdują się w jego pobliżu itd. Dzięki parowaniu tych danych można dobierać komunikaty o największym znaczeniu oraz największej atrakcyjności z punktu widzenia klienta.

Najlepszym przykładem geomarketingu (bo bardzo rozwiniętym oraz stosowanym na szeroką skalę) jest usługa Google Maps oraz wszelkiego rodzaju informacje z nią związane, a wykorzystywane w systemie operacyjnym Android. Osoby, które nie ograniczyły uprawnień systemu, na bieżąco otrzymują informacje o tym chociażby, że codzienna trasa do ich pracy jest zakorkowana, obok ich miejsca pobytu znajduje się restauracja czy że zbliżają się do stacji paliw.

Wartość czysto informacyjna to jeden z aspektów takiego modelu zbierania danych i dystrybucji komunikatów. Jednak ma to bardzo szerokie zastosowanie w marketingu. Dane przestrzenne są doskonałym uzupełnieniem pozostałych danych dotyczących klienta, ale mogą również być stosowane jako jedyne źródło wiedzy o nim. Często lokalizacja okazuje się kluczowa dla intencji oraz decyzji zakupowych.

W rozwoju geomarketingu obecnie kluczowe znaczenie mają smartfony. Wyposażone są w moduły GPS, pozwalające dokładnie lokalizować użytkownika. Jednak aplikacje zbierające dane przestrzenne mogą się wspierać także innymi metodami lokalizacji, chociażby poprzez identyfikowanie dostępnych sieci WiFi oraz połączeń Bluetooth. Wiele firm zbiera takie dane na własną rękę oraz na własne potrzeby. Inne korzystają z danych zgromadzonych przez globalne podmioty, takie jak chociażby Google.

Prostym przykładem geomarketingu jest dopasowywanie treści do lokalizacji odbiorcy. Podstawowe wdrożenie takiej koncepcji to możliwość wybrania swojej lokalizacji na stronie startowej sklepu lub serwisu online. Wybór taki determinuje to, co następnie się wyświetli użytkownikowi – nie tylko ze względu na język, ale też dopasowywana jest cała zawartość witryny. W bardziej zaawansowanym modelu dane o położeniu są odczytywana automatycznie i w ten sposób dochodzi do określenia, która wersja strony ma być wyświetlana.

Jak widać więc geomarketing pozwala uniknąć sytuacji, gdy do odbiorcy trafia treść nieadekwatna, niedopasowana do jego potrzeb i oczekiwań lub nawet niezrozumiała (treści w innym języku). Zastosowanie danych przestrzennych prowadzi do optymalizacji wykorzystania budżetu marketingowego, w istotnym stopniu zwiększając skuteczność wszelkiego rodzaju działań promocyjnych, w tym sprzedażowych.

Eksperci spodziewają się, że znaczenie geomarketingu będzie coraz większe. Łączy się to z rozwojem kolejnych technologii służących lokalizacji, takich jak chociażby tzw. beacony, czyli niewielkich rozmiarów układy elektroniczne rozmieszczone np. w pomieszczeniach.