Dla coraz większego grona osób zmiana miejsca zamieszkania związana ze znalezieniem ciekawej pracy nie stanowi większego problemu. Najbardziej mobilne są młode osoby, które szukają nowych wyzwań i dobrze płatnego zajęcia. Przeprowadzając się do innego miasta, możemy liczyć na wsparcie finansowe, które może pomóc w podjęciu decyzji o relokacji. Prawie 15 tys. złotych można dostać, jeśli poszukując pracy, jesteśmy otwarci na zmianę miejsca zamieszkania.

Chętnie zmieniamy miejsce pracy, jeśli tylko dostaniemy ciekawą ofertę. Najbardziej skłonni do zmiany pracodawcy są młodzi ludzie. Przeprowadzka do innego miasta nie stanowi dla nich problemu, jeśli znajdą ciekawą i dobrze płatną pracę. Ograniczeniem może być za to szybkie znalezienie odpowiedniego mieszkania i wysokie koszty z tym związane.

Aby ułatwić podjęcie decyzji o poszukiwaniu pracy poza obecnym miejscem zamieszkania, został wprowadzony bon na zasiedlenie finansowany z Funduszu Pracy. Środki pochodzące z niego mogą pokryć nawet kilka miesięcy najmu mieszkania w nowej lokalizacji.

Kto może dostać bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie jest przygotowany dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły jeszcze 30 lat. Bon możemy otrzymać, jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w miejscowości, która jest położona co najmniej 80 km od naszego obecnego miejsca zamieszkania.

Osoba starająca się o otrzymanie bonu musi być zatrudniona na podstawie umowy objętej ubezpieczeniem społecznym. Wynagrodzenie za pracę lub miesięczny dochód z działalności gospodarczej nie może być niższe niż najniższa krajowa.

Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać bon to utrzymanie ciągłości prowadzenia firmy lub zatrudnienia u jednego, lub kilku pracodawców przez okres co najmniej 6 miesięcy od momentu przyznania środków finansowych.

Ile można dostać?

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać w ramach bonu na zasiedlenie to dwukrotność średniej krajowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu 2023 roku wynosiło 7 368,97 zł. Do zgarnięcia jest więc blisko 15 tys. zł. Ostateczna wysokość bonu jest określana przez Urząd Pracy, po zweryfikowaniu potrzeb i indywidualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy.

W jaki sposób można wnioskować o bon?

Wniosek o bon relokacyjny możemy złożyć jeszcze przed podęciem nowej pracy i znalezieniem nowego miejsca zamieszkania. Wzór wniosku znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Pracy, który wydał wnioskodawcy status osoby bezrobotnej. Wypełniony dokument wraz z załącznikami składamy osobiście w urzędzie lub wysyłamy pocztą.

Wzory wniosku z różnych urzędów mogą różnić się od siebie. Może być wymagane podanie orientacyjnych kosztów związanych z wynajęciem mieszkania takich jak czynsz, czy opłaty za media.

Urząd będzie wymagał przedstawienia zaświadczenia od przyszłego pracodawcy z informacją o przyjęciu pracy. W przypadku działalności gospodarczej należy dołączyć oświadczenie o planowanym rozpoczęciu prowadzenia firmy.

Do wniosku musi być też dołączone oświadczenie poręczyciela, czyli potwierdzenie zabezpieczenia bonu na zasiedlenie.

W przypadku zmiany miejsca pracy i chęci kolejnej zmiany miejsca zamieszkania można ponownie wystąpić o przyznanie bonu, pod warunkiem że zostaną spełnione warunki ubiegania się o niego.

Komentarze do artykułu