Z początkiem czerwca 2024 roku w życie weszły nowe przepisy mające na celu jeszcze skuteczniejszą ochronę przed kradzieżą tożsamości. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis bankier.pl, kluczowym elementem tych zmian jest możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co ma zapobiegać m.in. wyłudzeniom finansowym poprzez zaciąganie kredytów na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Zastrzeżenie numeru PESEL i nowe obowiązki dla wielu instytucji

Od 1 czerwca banki, instytucje kredytowe oraz notariusze mają obowiązek sprawdzać, czy PESEL osoby przystępującej do umowy nie został zastrzeżony. Ta nowa procedura ma uniemożliwić przeprowadzenie transakcji lub podjęcie czynności prawnych na podstawie skradzionej tożsamości. Jednym z istotnych efektów wprowadzenia tych regulacji jest wpływ na rynek nieruchomości. Eksperci są zgodni, że zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwi sprzedaż lub kupno działki lub lokalu mieszkalnego. Notariusz odmówi przygotowania dokumentacji notarialnej, jeśli jedna ze stron transakcji ma zastrzeżony swój numer ewidencyjny. Dotyczy to nie tylko samego nabycia czy zbycia nieruchomości, ale również innych prac związanych z prawem użytkowania wieczystego, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu czy pełnomocnictwami do takich działań.

Procedura zastrzegania i odwoływania zastrzeżenia

Krajowa Rada Notarialna (KRN) wskazuje, że w przypadku innych popularnych procedur notarialnych, takich jak poświadczenie dziedziczenia, umowy przedwstępne czy majątkowe małżeńskie, notariusze również będą weryfikować zastrzeżenie numeru PESEL. Jeśli będzie on zastrzeżony, notariusz może odmówić polecenia. Jednak rozwiązanie tego problemu jest stosunkowo proste. Przed planowaną wizytą u notariusza można odwołać zastrzeżenie numeru PESEL, co jest możliwe online za pośrednictwem serwisu mObywatel.gov.pl, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Każda z wymienionych opcji odbywa się w czasie rzeczywistym, więc można ją przeprowadzić nawet podczas wizyty u notariusza. Po zakończeniu niezbędnych działań notarialnych numer PESEL można ponownie zastrzec.

Komentarze do artykułu