Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, luty 2024 roku okazał się bardzo dobrym miesiącem dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Deweloperzy rozpoczęli prace przy budowie ponad 14 tysięcy nowych mieszkań, co stanowiło ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Warto zaznaczyć, że był to najlepszy drugi miesiąc w roku od kilku lat.

Pozytywny odczyt lutowych danych GUS

Liczba nowych budów prowadzonych przez deweloperów przewyższyła nawet najlepszy dotąd wynik z lutego 2021. W sumie GUS odnotował ponad 20 tysięcy nowych budów w lutym 2024 roku. Co ciekawe, liczba lokali mieszkalnych oddanych do użytku również była większa niż 15 tysięcy po miesięcznej przerwie. Firmy deweloperskie oddały do użytkowania większość z nich, co stanowiło wzrost o ponad 16% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ożywienie w sektorze budownictwa mieszkaniowego było zauważalne również w przypadku inwestorów indywidualnych, którzy zdecydowali się na budowę 5873 domów jednorodzinnych, co oznacza wzrost o niemal 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Sytuacja na rynku wciąż niestabilna

Jednakże, mimo pozytywnego trendu, wyniki dwóch pierwszych miesięcy 2024 roku wskazują na pewne zawirowania w porównaniu z ubiegłym okresem rozliczeniowym. Ogółem, w styczniu i lutym oddano do zamieszkania o blisko 12% mniej nowych mieszkań niż w analogicznym okresie przed rokiem. Spadek ten był widoczny zarówno po stronie deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych, którzy dostarczyli odpowiednio o 6% i 20% mniej mieszkań. Mimo spadku w liczbie oddanych mieszkań warto zwrócić uwagę na stabilny poziom uzyskiwanych pozwoleń na budowę. Deweloperzy otrzymują średnio 15 tysięcy pozwoleń miesięcznie, co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z ubiegłym rokiem, lecz mimo tego poziomu, liczba pozwoleń była niższa niż w latach 2021-2022. Analizując na koniec dane dotyczące powierzchni użytkowej nowo wybudowanych mieszkań, należy odnotować rok do roku spadek o 14,3%. Pomimo tego słabego rzecz jasna wyniku, przeciętna powierzchnia mieszkania pozostaje na stabilnym poziomie wynoszącym 92,8 metrów kwadratowych.

Wnioski wynikające z raportu

Patrząc na wszystkie opisane w artykule dane, trzeba stanowczo powiedzieć, że choć miniony miesiąc przyniósł pewne ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, to spadek w liczbie oddanych mieszkań w porównaniu z poprzednim rokiem budzi pewne obawy. Niemniej jednak stabilny poziom uzyskiwanych pozwoleń na budowę jest optymistycznym sygnałem dla najbliższej przyszłości wszystkich przedsiębiorców związanych z sektorem budowlanym w naszym kraju.

Komentarze do artykułu