Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, z którego wynika, że w grudniu 2023 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła względem roku poprzedniego o 14%. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie ok. 4%, co oznacza, że grudniowe statystyki zaskoczyły nawet ekspertów.

W których działach budownictwa największe wzrosty?

Według danych GUS w grudniu 2023 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku odnotowano dla przedsiębiorstw, których podstawową działalnością była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 19,2%, związanych ze wznoszeniem budynków – o 13,4% oraz wśród jednostek realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 4,7%. W stosunku do listopada 2023, produkcja w grudniu była większa we wszystkich działach budownictwa. W dziale budownictwa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrost w stosunku miesiąc do miesiąca wyniósł 37,7%, w dziale zajmującym się wznoszeniem budynków oraz wykonującym prace budowlane specjalistyczne – po 21,1%.

W porównaniu z rokiem 2022, rok 2023 to okres zwiększenia produkcji wśród jednostek zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 11,3% oraz jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 2,7%. Spadek wystąpił natomiast w dziale budownictwa zajmującym się wznoszeniem budynków – o 1,3%. Produkcja budowlano-montażowa w grudniu ubiegłego roku, w porównaniu z grudniem 2022 r., była wyższa dla robót o charakterze inwestycyjnym i niższa dla robót remontowych. W pierwszym przypadku wzrost wyniósł 46,6%, a w przypadku robót remontowych spadek był równy 25,7%.

W roku 2022 sytuacja była odmienna, ponieważ to dla robót o charakterze inwestycyjnym odnotowano spadek o 10,1%, a w przypadku robót remontowych – wzrost o 13,2%, Natomiast w porównaniu rok do roku, w 2023 odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w zakresie robót inwestycyjnych – o 30% oraz spadek w zakresie robót remontowych – o 28,3%, względem roku 2022. W 2022 roku w obu przypadkach zanotowano wzrosty, odpowiednio o 1,1% i 13,9%. Te opublikowane przez GUS dane były zaskoczeniem dla wielu ekspertów, którzy przed ich publikacją spodziewali się wzrostu, lecz nie tak dużego.

Komentarze do artykułu